Polityka prywatności

Ten dokument ma na celu poinformowanie Was w jaki sposób przekazane przez Was dane są gromadzone i przetwarzane przeze mnie, Joannę Wulkiewicz, w ramach korzystania ze strony internetowej pod adresem srebrorost.com (kiedy kupujecie ode mnie przedmiot, kontaktujecie się ze mną, czy w inny sposób korzystacie z moich usług za pośrednictwem STRONY).

ADMINISTRATOREM Waszych danych osobowych jestem ja, Joanna Wulkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Srebrorost Joanna Wulkiewicz, zarejestrowaną pod adresem: ul. Jaracza 36B/8, 90-252 Łódź, NIP: 7251881295, REGON: 101553420. Każdy podmiot korzystający (KUPUJĄCY/KONSUMENT) ze STRONY może się ze mną skontaktować pod adresem e-mail: srebrorost@gmail.com lub przez formularz kontaktowy dostępny na STRONIE.

SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH

Wszystkie dane otrzymuję bezpośrednio od Was. Przekazujecie mi je w momencie wysyłania zapytania o przedmiot lub bezpośrednio wysyłając do mnie e-mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

CELE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wasze dane osobowe są przeze mnie przetwarzane w celu:

 1. realizacji działań wykonywanych na Wasze żądanie przed realizacją zamówienia/zawarcia umowy (cele kontaktowe – prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA);
 2. zawarcia i wykonania umowy/zamówienia, które złożyliście u mnie (wysyłka towaru);
 3. wypełnienia ciążącego na mnie obowiązku prawnego, np. wystawienie faktury lub paragonu.

Wasze dane osobowe będą przeze mnie przechowywane przez czas niezbędny do realizacji powyższych celów (czas obowiązywania umowy zawartej z Wami), a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (np. obsługa reklamacji);
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Wasze dane osobowe udostępniam tylko w bardzo ograniczonej, uzasadnionej liczbie przypadków i bardzo wąskiej grupie odbiorców takich jak:

 1. dostawcy usług zaopatrujących ADMINISTRATORA w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją ADMINISTRATORA, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym ADMINISTRATOROWI narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
 2. współpracownikom ADMINISTRATORA, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za świadczenie usług przewozowych (np. Poczta Polska, kurierzy).

Dane przekazane mi automatycznie są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego funkcjonowania STRONY.

W przypadku danych pobieranych dla celów Google Analytics przetwarzane są one na podstawie Waszej zgody. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wskazanych celów.

Korzystanie ze STRONY powoduje automatyczne zbieranie pewnych danych. Zalicza się do nich: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Powyższe dane mogą być zbierane przez system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Są to dane statystyczne dotyczące działań na STRONIE i nie identyfikują żadnej osoby, są anonimowe. Korzystanie ze STRONY nie wymaga podawania danych osobowych. Możecie przekazywać swoje dane osobowe ADMINISTRATOROWI za pomocą korespondencji e-mail na adres srebrorost@gmail.com lub przez formularz kontaktowy STRONY.

COFNIĘCIE ZGODY

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Waszych danych osobowych, przysługują Wam następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w zakresie danych przekazanych na podstawie zgody;
 3. prawo do przenoszenia danych;
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadku uznania, że powyższe przepisy zostały przeze mnie naruszone.

Powyższe uprawnienia możecie realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną za pośrednictwem adresu e-mail: srebrorost@gmail.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie. Mogę odmówić Wam realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych. Przykładowo, mogę odmówić Wam usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Was zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem STRONY umowy.

W stosunku do Waszych danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a Wasze dane nie będą profilowane.

BEZPIECZEŃSTWO

Dbam o bezpieczeństwo udostępnionych przez Was danych osobowych i zapewniam, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE NA STRONIE

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze STRONY.

Informujemy o stosowaniu przeze mnie technologii śledzących działania użytkowników podejmowanych w ramach STRONY w postaci narzędzia Google Analytics (w celu analizy aktywności użytkowników na STRONIE).

Google Analytics, jako narzędzie do analityki internetowej, wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji użytkowników. Są one wykorzystywane do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze STRONY. Zebrane w ten sposób informacje pomagają mi zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze STRONY, przez co pomagają mi ulepszyć moją STRONĘ. Google Analytics zbiera informacje anonimowo bez identyfikowania użytkowników.

Użytkownik ma możliwość kontroli i zarządzania zainstalowanymi cookies. Jednak w przypadku zablokowania lub usunięcia cookies, korzystanie ze STRONY może być zakłócone.

Ponadto użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

Jeśli użytkownicy STRONY chcą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, muszą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics.

Ta strona korzysta z ciasteczek.
więcej...